Raiffeisenbank a.s.

Raiffeisenbank a.s. je banka, kterou zná snad každý občan České republiky. Dlouhé působení na české trhu a hlavně úžasné nabídky jsou...

státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení: Pomoc s hypotékou, nebo planá naděje?

Podpora dostupného bydlení Státní fond rozvoje bydlení hraje klíčovou roli v podpoře dostupného bydlení v České republice. Prostřednictvím svých programů a nástrojů usiluje o zlepšení bytových podmínek a zpřístupnění kvalitního bydlení pro všechny skupiny obyvatel. Fond spravuje státní programy podpory bydlení,...