Raiffeisenbank a.s.

Raiffeisenbank a.s. je banka, kterou zná snad každý občan České republiky. Dlouhé působení na české trhu a hlavně úžasné nabídky jsou...

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Podnikání V Oblasti Nakládání S Nebezpečnými Odpady

Nakládání s nebezpečnými odpady: Byznys s potenciálem

Legislativní rámec Česká republika disponuje propracovaným legislativním rámcem v oblasti ochrany životního prostředí, který vychází z ústavního práva na příznivé životní prostředí. Mezi klíčové zákony patří zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o ochraně ovzduší, vodní zákon a zákon o odpadech. Tyto...