Raiffeisenbank a.s.

Raiffeisenbank a.s. je banka, kterou zná snad každý občan České republiky. Dlouhé působení na české trhu a hlavně úžasné nabídky jsou...

imperial finance

Imperial Finance

Imperiální finance: Jak fungovaly a proč na nich záleželo?

Imperiální finance: Přehled Impérium, ať už se jedná o starověký Řím, Osmanskou říši nebo Britské impérium, vyžadovalo robustní a komplexní systém financí pro udržení své moci a expanze. Imperiální finance se neomezovaly pouze na vybírání daní, ale zahrnovaly složitou síť příjmů, výdajů, dluhů a měnové...