Raiffeisenbank a.s.

Raiffeisenbank a.s. je banka, kterou zná snad každý občan České republiky. Dlouhé působení na české trhu a hlavně úžasné nabídky jsou...

alokace

Alokace

Efektivní alokace: Klíč k prosperitě?

Zdroje: Vzácné a omezené Naše planeta se potýká s omezeným množstvím zdrojů, ať už se jedná o suroviny, energii, vodu nebo půdu. Tyto zdroje nejsou rozmístěny rovnoměrně a jejich dostupnost se liší v čase i prostoru. Zároveň se potřeby a nároky rostoucí lidské populace neustále zvyšují, což klade na tyto vzácné...