Získejte maximum z daňového bonusu!

Daňový Bonus

Co je daňový bonus?

Daňový bonus je skvělá věc, která ti může pomoct ušetřit peníze, pokud splňuješ určité podmínky. Jednoduše řečeno, daňový bonus ti snižuje daňovou povinnost, a to až do nulové výše. Pokud je tvůj daňový bonus vyšší než tvoje daňová povinnost, zbytek peněz dostaneš od státu jako daňový bonus. Abys na daňový bonus dosáhl/a, musíš splňovat několik podmínek. Musíš mít příjmy z daně příjmů fyzických osob, a to buď ze závislé činnosti (např. zaměstnání), nebo z podnikání. Důležité je, aby tvoje roční zdanitelné příjmy dosáhly alespoň šestinásobku minimální mzdy. Výše daňového bonusu se odvíjí od výše tvých příjmů a počtu vyživovaných dětí. Čím více dětí máš, tím vyšší daňový bonus můžeš získat. Daňový bonus si můžeš uplatnit v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob, a to za uplynulý kalendářní rok. Pokud si daňové přiznání nepodáváš sám/sama, ale tvůj zaměstnavatel ti provádí roční zúčtování daně, můžeš o daňový bonus požádat i jeho prostřednictvím. Daňový bonus je skvělou možností, jak snížit daňovou zátěž a získat zpět část peněz od státu. Pokud si nejsi jistý/á, zda na daňový bonus máš nárok, neváhej se obrátit na finančního poradce nebo na příslušný finanční úřad.

Pro koho je daňový bonus určen?

Daňový bonus je určen pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kteří během zdaňovacího období (kalendářního roku) měli zdanitelné příjmy ze závislé činnosti a zároveň splňují zákonem stanovené podmínky. Mezi tyto podmínky patří například minimální výše zdanitelných příjmů, trvalý pobyt na území České republiky a splnění dalších požadavků daných zákonem o daních z příjmů.

Daňový bonus je určen především pro rodiny s dětmi, kterým pomáhá snižovat daňovou zátěž. Nárok na daňový bonus na dítě má zpravidla rodič, u kterého dítě žije v domácnosti a který o něj osobně pečuje. Výše daňového bonusu se liší v závislosti na počtu vyživovaných dětí a výši zdanitelných příjmů poplatníka.

Je důležité si uvědomit, že daňový bonus není automaticky poskytován. Poplatník o něj musí požádat prostřednictvím daňového přiznání nebo prostřednictvím svého zaměstnavatele formou žádosti o provedení ročního zúčtování daně.

Výše daňového bonusu

Výše daňového bonusu se odvíjí od výše vaší hrubé mzdy a počtu vyživovaných dětí. Čím více vyděláváte a čím více dětí máte, tím vyšší daňový bonus můžete potenciálně získat. Pro rok 2023 platí následující limity:

Daňový bonus na dítě se zvyšuje s počtem vyživovaných dětí. Na první dítě činí měsíčně 1 580 Kč, na druhé dítě 2 170 Kč a na třetí a každé další dítě 2 760 Kč.

Pro čerpání daňového bonusu je nutné splnit několik podmínek. Musíte mít nárok na daňový bonus, což znamená, že musíte mít dostatečně vysoké příjmy z výdělečné činnosti. Zároveň nesmíte pobírat podporu v nezaměstnanosti nebo být na rodičovské dovolené, aniž byste si přivydělávali.

Daňový bonus si můžete uplatnit dvěma způsoby: měsíčně u svého zaměstnavatele nebo jednorázově v daňovém přiznání. Pokud si daňový bonus uplatňujete u zaměstnavatele, bude vám každý měsíc vyplacena jeho poměrná část spolu s vaší mzdou. Pokud si daňový bonus uplatňujete v daňovém přiznání, bude vám vyplacen jednorázově po podání daňového přiznání.

V případě, že vaše daňová povinnost je nižší než uplatňovaný daňový bonus, vzniká vám nárok na tzv. daňový bonus na poplatníka. Ten se vyplácí do výše nulové daňové povinnosti. Zjednodušeně řečeno, pokud je váš daňový bonus vyšší než vaše daňová povinnost, stát vám rozdíl doplatí.

Podmínky pro získání bonusu

Daňový bonus na dítě je vítanou pomocí pro rodiny s dětmi. Abyste ho ale mohli uplatnit, musíte splňovat několik podmínek. Musíte mít v daném zdaňovacím období nárok na daňové zvýhodnění na dítě. To znamená, že musíte být s dítětem v určitém příbuzenském vztahu, dítě s vámi musí žít ve společné domácnosti a nesmí mít vlastní příjem převyšující určitou hranici. Důležité je také, abyste měli dostatečně vysoké příjmy. Daňový bonus totiž snižuje daňovou povinnost, a pokud daň z příjmu neplatíte, bonus vám propadne. Pokud splňujete všechny podmínky, můžete si o daňový bonus požádat prostřednictvím daňového přiznání. K tomu budete potřebovat rodné číslo dítěte a další dokumenty, které prokazují váš nárok na bonus. Daňový bonus je skvělou možností, jak ušetřit na daních a získat finanční podporu pro výchovu dětí. Nezapomeňte si proto ověřit, zda splňujete všechny podmínky, a včas si o bonus zažádejte.

Jak daňový bonus uplatnit?

Daňový bonus si můžete uplatnit dvěma způsoby: v daňovém přiznání nebo prostřednictvím zaměstnavatele. Pokud podáváte daňové přiznání sami, jednoduše vyplňte příslušnou část formuláře a uveďte výši daňového bonusu, na kterou máte nárok. Nezapomeňte přiložit Potvrzení o zdanitelných příjmech od všech vašich zaměstnavatelů. Pokud chcete daňový bonus uplatnit u zaměstnavatele, musíte mu dodat podepsané Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Toto prohlášení se obvykle podepisuje na začátku roku a platí pro celý kalendářní rok. Zaměstnavatel vám pak bude daňový bonus odečítat z vaší měsíční daňové povinnosti. Pokud je daňový bonus vyšší než vaše daňová povinnost, zbytek vám bude vyplacen v rámci daňového vyrovnání. Daňový bonus je skvělou možností, jak snížit svou daňovou povinnost. Nezapomeňte si ho proto uplatnit, pokud na něj máte nárok.

Rozdíl mezi bonusem a slevou

Ačkoliv se pojmy daňový bonus a daňová sleva často zaměňují, v praxi představují dva odlišné instituty s rozdílným dopadem na vaši peněženku. Daňový bonus snižuje daňovou povinnost přímo o danou částku. To znamená, že pokud máte nárok na daňový bonus ve výši 10 000 Kč, vaše daňová povinnost se sníží přesně o tuto sumu. Daňový bonus je vázán na vaši daňovou povinnost. Pokud je vaše daňová povinnost nižší než nárok na daňový bonus, zbytek bonusu vám propadá. Naopak daňová sleva snižuje základ daně, ze kterého se daňová povinnost vypočítává. To znamená, že daňová sleva ve výši 10 000 Kč vám nesníží daňovou povinnost o stejnou částku, ale o 15 %, tedy o 1 500 Kč (při 15% sazbě daně z příjmu). Daňová sleva je tedy výhodnější pro poplatníky s vyššími příjmy, kteří odvádějí vyšší daně. Pro poplatníky s nižšími příjmy je zase výhodnější daňový bonus, který jim může daňovou povinnost snížit až na nulu.

Daňový bonus na dítě

Daňový bonus na dítě je státní podpora pro rodiny s dětmi, která snižuje daňovou povinnost poplatníka daně z příjmů fyzických osob. Nárok na daňový bonus má rodič, který s dítětem žije ve společné domácnosti a splňuje zákonem stanovené podmínky. Mezi tyto podmínky patří například výše příjmů rodiče a trvalý pobyt dítěte v České republice. Výše daňového bonusu se liší podle věku dítěte a výše příjmů rodiče. Pro rok 2023 činí daňový bonus na dítě do 6 let 1 733 Kč měsíčně a na dítě od 6 do 15 let 2 060 Kč měsíčně. Pro děti starší 15 let je daňový bonus 2 320 Kč měsíčně. Pokud daňová povinnost rodiče není dostatečně vysoká na to, aby si mohl daňový bonus v plné výši uplatnit, náleží mu daňový bonus alespoň v takové výši, jaká odpovídá jeho daňové povinnosti. V takovém případě může rodič požádat o vyplacení daňového bonusu formou daňového bonusu. Daňový bonus je vyplácen na základě podaného daňového přiznání nebo na základě žádosti o roční zúčtování daně. Rodiče si mohou vybrat, zda budou daňový bonus uplatňovat měsíčně formou slevy na dani nebo až po skončení roku formou daňového bonusu.

Daňový bonus pro pracující důchodce

Pracující důchodci si můžou polepšit díky daňovému bonusu, který jim snižuje daň z příjmu. Tenhle bonus je vlastně sleva na dani a může dosáhnout až celé výše vypočtené daně. Nejde ale o automatickou záležitost, důchodce o něj musí požádat.

Nárok na daňový bonus má pracující důchodce, jehož zdanitelné příjmy ze zaměstnání nebo podnikání přesáhly za rok určitou hranici. Pro rok 2023 je tato hranice stanovena na 96 000 Kč. Čím vyšší jsou příjmy, tím vyšší je i daňový bonus, na který má důchodce nárok.

Žádost o daňový bonus se podává prostřednictvím daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Důchodci, kteří mají příjmy pouze ze zaměstnání a daňové přiznání si nepodávají sami, si můžou daňový bonus uplatnit prostřednictvím svého zaměstnavatele. Stačí mu dodat podepsané prohlášení k dani.

Daňový bonus pro pracující důchodce je skvělou možností, jak si finančně polepšit. Nezapomeňte si o něj požádat, ať zbytečně nepřicházíte o peníze, na které máte nárok.

Změny v daňovém bonusu

Od ledna 2023 platí v Česku několik změn v daňovém bonusu, které ovlivňují rodiny s dětmi. Zvýšila se maximální měsíční částka daňového bonusu. Na první dítě v měsíci můžete získat až 1860 Kč, na druhé dítě 2160 Kč a na třetí a každé další dítě 2490 Kč. Pro uplatnění maximální výše daňového bonusu je potřeba dosáhnout určité výše hrubé mzdy. Pro rok 2023 je to 103 500 Kč hrubého měsíčně. Pokud váš příjem nedosahuje této částky, daňový bonus se vám krátí. Daňový bonus si můžete uplatnit i zpětně v rámci daňového přiznání. Nárok na daňový bonus má vždy jen jeden z rodičů. Obvykle to bývá ten, kdo uplatňuje s dítětem/dětmi i s daňové zvýhodnění na dítě. Daňový bonus je určen pro pracující rodiče s dětmi. Nezdanitelná část základu daně, tzv. daňové zvýhodnění na dítě, se od roku 2023 od daňového bonusu již neodečítá.

Kde hledat další informace?

Pro bližší informace o daňovém bonusu a slevě na dani na dítě se neváhejte obrátit na finanční úřad, pod který spadáte. Užitečné informace a formuláře najdete také na webových stránkách Finanční správy České republiky. Pro zodpovězení vašich konkrétních dotazů ohledně daňového bonusu a slevy na dítě se můžete obrátit na daňového poradce. Daňový poradce vám poskytne odborné rady a pomůže vám s vyplněním daňového přiznání. Nezapomeňte, že daňové zákony se mohou měnit, proto je důležité mít vždy aktuální informace.

Publikováno: 21. 06. 2024

Kategorie: finance

Autor: Lucie Kliková

Tagy: daňový bonus