Finance: Příspěvek na manželku: Kdy na něj máte nárok a jak ho získat?

Prispevek Na Manzelku

Co je příspěvek na manželku

Příspěvek na manželku je státní sociální podpora určená mužům, kteří kvůli péči o manželku s těžkým zdravotním postižením nemohou pracovat. Tato dávka jim má částečně kompenzovat ztrátu příjmu a umožnit jim plně se věnovat péči o blízkou osobu. Abyste na příspěvek dosáhli, je nutné splnit několik podmínek. Žadatel musí být ženatý a žít s manželkou ve společné domácnosti. Jeho manželka musí pobírat příspěvek na péči ve stupni III (těžká závislost na pomoci jiné osoby) nebo IV (extrémní závislost na pomoci jiné osoby). Dále je nutné, aby žadatel pečoval o manželku alespoň v rozsahu odpovídajícím úvazku jednoho zaměstnance, tedy alespoň 40 hodin týdně. Výše příspěvku na manželku se odvíjí od výše životního minima. V roce 2023 činí 8 100 Kč měsíčně. O příspěvek na manželku je nutné požádat na Úřadu práce ČR, a to prostřednictvím formuláře "Žádost o příspěvek na manžela/manželku". K žádosti je nutné doložit potřebné dokumenty, jako je například oddací list, potvrzení o pobírání příspěvku na péči manželkou a potvrzení ošetřujícího lékaře o rozsahu péče. Schválení příspěvku není automatické a Úřad práce posuzuje každou žádost individuálně.

Podmínky pro získání

Příspěvek na manželku/manžela je určen pro osoby, které se starají o svého partnera/partnerku, jenž pobírá invalidní důchod 3. stupně. Žádost o příspěvek se podává na příslušném Úřadu práce ČR, a to v místě trvalého bydliště žadatele. Pro jeho přiznání je nutné splnit několik podmínek. Žadatel musí být osobou blízkou držiteli invalidního důchodu 3. stupně, tedy například manžel, manželka, registrovaný partner/partnerka. Dále je nutné, aby žadatel s držitelem důchodu žil ve společné domácnosti a pečoval o něj v rozsahu alespoň 30 hodin týdně. Tato péče musí být dlouhodobě nezbytná a nelze ji kompenzovat jiným způsobem, například příspěvkem na péči. Žadatel nesmí být výdělečně činný, případně si může přivydělávat pouze omezeně. Konkrétně nesmí jeho příjem přesáhnout polovinu průměrné mzdy v národním hospodářství. K žádosti je potřeba doložit několik dokladů, a to zejména potvrzení o pobírání invalidního důchodu 3. stupně partnerem, potvrzení o společné domácnosti a potvrzení o výši příjmů žadatele.

Výše příspěvku

Příspěvek na manželku/manžela představuje finanční podporu od státu pro osoby, které se starají o svého manžela/manželku s těžkým zdravotním postižením. Výše tohoto příspěvku není fixní a odvíjí se od několika faktorů. V první řadě záleží na příjmu žadatele. Čím nižší příjem, tím vyšší příspěvek je možné získat. Dále se zohledňuje i míra závislosti manžela/manželky na pomoci. Pokud vyžaduje celodenní péči, bude příspěvek vyšší než v případě částečné závislosti. Aktuální výše příspěvku na manželku/manžela se může měnit, proto je vždy vhodné ověřit si aktuální informace na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Nezapomeňte, že žádost o příspěvek je nutné řádně doložit. K žádosti je potřeba přiložit lékařskou zprávu potvrzující zdravotní stav manžela/manželky a další dokumenty prokazující váš příjem a situaci.

prispevek na manzelku
Srovnání příspěvku na manželku v roce 2022 a 2023
Rok Maximální výše vlastního příjmu manželky Výše příspěvku na měsíc
2022 79 750 Kč 3 800 Kč
2023 - -

Jak o příspěvek žádat

Žádost o příspěvek na manželku/manžela se podává na příslušném Úřadu práce ČR, a to v místě vašeho trvalého bydliště. Formulář žádosti je k dispozici online na webových stránkách Úřadu práce ČR nebo si ho můžete vyzvednout osobně na kterékoli pobočce. K žádosti je nutné doložit potřebné dokumenty, jako je například potvrzení o vašem příjmu, potvrzení o studiu manželky/manžela, rodný list dítěte (pokud je dítě mladší 4 let) a další. Doporučuje se si předem zkontrolovat aktuální seznam požadovaných dokladů na webových stránkách Úřadu práce ČR, jelikož se může měnit. Po podání žádosti Úřad práce ČR vaši žádost posoudí a o jejím schválení či zamítnutí vás bude informovat písemně. Doba vyřízení žádosti je zpravidla 30 dní, v komplikovaných případech se ale může protáhnout. Pokud vám bude příspěvek přiznán, bude vám vyplácen pravidelně každý měsíc na váš bankovní účet.

Kdy se příspěvek vyplácí

Příspěvek na manželku/manžela se vyplatí v situaci, kdy jeden z manželů/manželek pobírá starobní důchod nebo invalidní důchod třetího stupně a druhý z manželů/manželek se stará o společnou domácnost nebo pečuje o dítě. Podmínkou pro přiznání příspěvku je, že příjem pečujícího manžela/manželky nepřesahuje stanovenou hranici. V roce 2023 činí tato hranice 40 260 Kč ročně, tedy 3 355 Kč měsíčně. Pokud je příjem pečujícího manžela/manželky vyšší, příspěvek se neposkytuje. Výše příspěvku se odvíjí od výše starobního důchodu nebo invalidního důchodu pobíraného druhým z manželů/manželek. Čím vyšší je důchod, tím nižší je příspěvek. Maximální výše příspěvku v roce 2023 činí 3 190 Kč měsíčně. Pro přiznání příspěvku je nutné podat žádost na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. K žádosti je potřeba doložit potřebné dokumenty, jako je například oddací list, potvrzení o výši důchodu a potvrzení o příjmu pečujícího manžela/manželky.

prispevek na manzelku

Příspěvek na manželku je určen pro ty, kteří se starají o domácnost a nemohou se z tohoto důvodu sami finančně zabezpečit.

Eliška Dvořáková

Často kladené dotazy

Mnoho z vás se ptá na příspěvek na manželku, proto jsme pro vás shrnuli ty nejčastější dotazy. Abych na něj vznikl nárok, musí manželka pečovat o dítě do 7 let věku, nebo o dítě s postižením, které pobírá příspěvek na péči. Důležité je, aby příjem manželky nepřesáhl stanovenou hranici, která se každoročně mění. Momentálně je to 10 000 Kč. Příspěvek není vázaný na to, zda jste či nejste v manželství. Stačí, abyste byli vedeni v evidenci obyvatel na stejné adrese. Výše příspěvku se odvíjí od výše vašeho příjmu. Čím vyšší příjem máte, tím nižší příspěvek můžete pobírat. Pro výpočet přesné částky je nejlepší využít online kalkulačku, kterou najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Žádost o příspěvek se podává na úřadu práce, a to na předepsaném formuláři. K žádosti je potřeba doložit potřebné dokumenty, jako je například rodný list dítěte, potvrzení o příjmu manželky a další. Pokud splňujete všechny podmínky, příspěvek vám bude přiznán a bude vám chodit každý měsíc na účet.

Užitečné kontakty

Pro zodpovězení vašich dotazů ohledně příspěvku na manželku/manžela se můžete obrátit na příslušnou instituci:

Publikováno: 06. 07. 2024

Kategorie: finance

Autor: Lucie Kliková

Tagy: prispevek na manzelku | informace o příspěvku na manželku